izvorcemk.wordpress.com
НЛ – Промена на насоката и брзината на движење
NL Promena na brzinata i nasokata na dvzenje