izvorcemk.wordpress.com
Описни оцени за IV и V одд – високо ниво
По барање на колешка објавувам описни оцени од ученици од четврто и петто одделение, не знам колку ќе Ви бидат од корист затоа што се работени според старата програма, овие оцени се од моите учениц…