izvorcemk.wordpress.com
Емоции за оценување (семафор)
Emocii za ocenuvanje Емоциите се печатат на хартија во боја. Секој ученик добива три емоции кои постојано ги чува во својот прибор. Со користење на емоциите се постигнуваат повеќе цели: – зго…