izvorcemk.wordpress.com
ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ СО 2,3,4,5 И 10 – ИГРИЦА
Анимациите од презентацијата функционираат на наставничките и на ученичките лаптопи но не и на некои понови компјутери. Сакав истото даго направам и на компјутер со windows но не можев затоа што ги…