izvorcemk.wordpress.com
Таблица множење со 2, 3, 4, 5 и 10 – игрица
Овие верзии правилно функционираат на компјутери со WINDOWS оперативен систем TABLICA MNOZENJE SO 2 3 4 5 I 10 TABLICA MNOZENJE SO 2 3 4 5 I 10…