izvorcemk.wordpress.com
Работа со компјутер и основи на програмирање – материјали
Здружението на информатичари на Македонија го подготви и го реализира наставниот дел од првичната обука за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање. Материјалите можете да ги превземе…