izvorcemk.wordpress.com
Наставни содржини – Работа со компјутер и основи на програмирање III одд.
Напомена: Се препорачува во распоредот да се планираат блок часови. Nastavni sodrzini – Rabota so kompjuter i osnovi na programiranje – III odd…