izvorcemk.wordpress.com
Линк до – Прашалник за анализа на потребите на наставниците во основните и средните училишта
Почитувани наставници, со следниов прашалник би сакале да добиеме подетални информации во однос на Вашите мислења, потреби и гледишта поврзани со проектот „300 000 таблети“. Ве молиме одговорете на…