izvorcemk.wordpress.com
Математички игри за проценка, мерење и споредување МАСА
Преку неколку едукативни компјутерски игри учениците ќе имаат можност да мерат маса со вага Да мерат маса на вага со тегови Да проценуваат и споредуваат маса Да проценуваат и споредуваат за колку п…