izvorcemk.wordpress.com
Долгорочно и среднорочно по ПН за второ полугодие
Ова планирање е превземено од колешката Билјана Илиоска од Прилеп. Од неа го превземавме и среднорочното планирање за прво полугодие затоа што навистина е квалитетно изработено со сите потребни еле…