izvorcemk.wordpress.com
Календар за учебната 2014 – 15 год.
Овој календар го превземав од некоја од групите уште на почетокот на учебната година и многу ни помогна во планирањето и во изработката на распоредот на часови. Со негова помош распоредот го направ…