izvorcemk.wordpress.com
Мојата прв игра во ZONDLE
ZONDLE е апликација во која можеш да креираш тестови и едукативни игри, да формираш свој клас и да ја следиш работата и напредокот на своите ученици. Не е баш лесно, посебно за некој како мене што…