izvorcemk.wordpress.com
Дополнување реченици – читање со разбирање – 2 нивоа
Наставните листови се превземени и преведени од хрватски од колешката Мира Чувидиќ. DOPOLNUVANJE RECENICI