izvorcemk.wordpress.com
Текстуални задачи
Презентација Tekstualni zadaci Наставен лист Tekstualni zadaci sobiranje i odzemanje