izvorcemk.wordpress.com
Дополнителна литература – Македонски јазик за заедниците
Многу текстови, песнички, разни активности, дури мислам дека се поубави од нашите буквари, некои делови можат да послужат и за ПН или општество. mak_jazik_zaednici_4_k3 mak_jazik_zaednici_4_k2 ma…