izvorcemk.wordpress.com
ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ – БОЕНКА „БРОЕВИ – ДО 10“ И „БОЕНКА – МАКЕДОНСКА АЗБУКА“
Боенката за броеви до 10 содржи број и количество елементи кои со својата форма асоцираат на соодветниот број, а боенката азбука содржи мала и голема печатна буква со објект чие име започнува на со…