izvorcemk.wordpress.com
Интересна идеја – направи сам
Погледнете ја анимацијата, може да се искористи идејата за учење на сите математички операции. Инаку овие клучеви се продаваат (во Англија предпоставувам ) како комплети за собирање, одземање, множ…