izvorcemk.wordpress.com
Mојот прв – Study stack – Училишен прибор
Прекрасна апликација преку која учениците можат да учат поими, дефиниции, да решаваат задачи. Малку ќе треба да истражувате за да научите како функционира но не е тешко. Игрите се бираат на иконите…