izvorcemk.wordpress.com
КАРТИЦИ СО БРОЕВИ ДО 100
Ако секој лист го испечатите го на различна хартија во боја, потоа листовите ги пластфицирате, ќе добиете наставно средство кое можете да го користите повеќе генерации. Kartici do 100…