izvorcemk.wordpress.com
ИНТЕРАКТИВНА ТАБЕЛА 100
Доколку имате прожектор во училница, ова е незаменлива алатка за изучување на броевите до 100