izvorcemk.wordpress.com
Настава за да се научи – водич за наставници
Учењето ги засега сите и секого; сите минуваме низ времиња на интензивно учење. Традиционално, учењето го поврзуваме со училиштето, т.е. со нашиот прв контакт со еден свесен, интензивен и несамореш…