izvorcemk.wordpress.com
Клипови за наставата по природни науки
Преку овие интересни интерактивни клипови учениците сами доаѓаат до разни сознанија од областа на природните науки.…