izvorcemk.wordpress.com
Многу илустрирани активности за интегриран работен ден на тема вода. Погодно за II одделение. MALA_KNJIGA_O_VODI