izvorcemk.wordpress.com
Игра БУКВАРКА (словарица)
Со оваа игра децата го вежбаат одредувањето на почетната буква од зборот. И покрај тоа што играта е на српски јазик можеме да ја користиме и ние, затоа што голем процент од зборовите се исти или …