izvorcemk.wordpress.com
ИГРА БИНГО – Овошје и зеленчук
BINGO – OVOSHJE I ZELENCHUK Со играта БИНГО се запознавме на обуките за Јазична писменост, но истата може да се користи и во Запознавање на околината. Во овој документ има 16 ливчиња подготве…