izvorcemk.wordpress.com
Игра за логично размислување
Што е потешко? Треба со логично размислување да заклучиш која фигура има поголема маса и да кликнеш на неа. На почетокот е лесно но секое наредно ниво е се посложено. Интересна игра дури и за возра…