izvorcemk.wordpress.com
Детско пијано – музичка игра
Пијано на кое може да се свират композиции кои се прикажани со броеви (може и да се искористи на час по математика за повторување на броевите во прво одделение) а може да се свири и сопствен…