izvorcemk.wordpress.com
Дневна подготовка за ненасилно однесување
Часот може да се одржи во сите одделенија од одделенска настава, се разбира со мали измени во зависност од способностите на учениците. Овој час е направен за ученици од прво одделение. MAKEDONSKI J…