izvorcemk.wordpress.com
ОПШТИ УПАТСТВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ТЕСТ ПРАШАЊА
Овој текст можете да го превземете како документ од страната „Професионален развој“ ОПШТИ УПАТСТВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ТЕСТ ПРАШАЊА При составување на тест прашањата наставникот треба да се придржува…