izvorcemk.wordpress.com
Е-ПРИСТАПНО ОБРАЗОВАНИЕ
Проектот на УСАИД за е-пристапно образование придонесува кон поттикнување на инклузијата и активното учество на учениците со попреченост во редовното образование преку: – Овозможување пристап…