izvorcemk.wordpress.com
Дневни подготовки
Сметам дека ќе ви се допадне и дека е корисно да разменуваме и подготовки за наставни часови. Па затоа ја воведувам и оваа страница во мојот блог. Со напомена дека ни една подготовка не е совршена,…