izvorcemk.wordpress.com
МУЗИКА
Песните што ги пееме, музиката што ја свириме и игрите кои ги играме . Пеење песни Слушање музика Бумбаров лет – Н. Р. Корсаков Бумбаров лет – Н. Р. Корсаков – Петар и волкот Танц…