izvorce.info
ИГРИ СО ДРОПКИ - ИЗВОРЧЕ
Целта на игрите со дропки изложени тука е вежбање на споредување на дропки, сведување на дропки на исти именители и сметање со дропки (собирање и одземање). 1. Игра „Војна со дропки“ Број на играчи: 2 Возраст: 7+ (во зависност од изборот на дропките кои влегуваат во играта) Материјали: карти со дропки за играње (како на сликата подолу, кои …