izu-papalagi.jp
6/5(水)ヨコバマ
潜水地:富戸・ヨコバマ 水温:20℃ 透視度:10m 見られた生物:クロホシイシモチ、オオスジイシモチ、キンセ…