izestrea.wordpress.com
Rugăciune care se rosteşte după citirea din Sfînta Scriptură
Doamne Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Cuvîntul Tău, Care e Viaţa şi Lumina lumii, învredniceşte-mă, în puţinătatea vieţii mele, să nu mă abat de la căile Tale şi să păzesc în adîncul suf…