izeignacio.wordpress.com
Isang Araw
Sinu-sino kaya sa mga pasaherong ito ang masaya? Iyong tunay na masaya? Ang mga nasa bingit na ng pagsuko? Iyong mga nangangailangan ng sinumang makapapansin na mayroon silang pinagdaraanan?