izabelaguzowska.pl
Sesja dziecięca w plenerze - Białystok - Fotografia Izabela Guzowska
Dzieci to wulkany energii, radości, uśmiechu, pełne szczerych emocji, które zatrzymane na fotografiach zawsze już będą wywoływać uśmiech.