iyiveri.net
İlkelerimiz
Meslek Bilinci Geliştirme: İyi Veri, toplumun bilgi ve kültür altyapısını geliştirmek amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar. Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı: İyi Veri, aksi sabit olay…