iyiveri.net
1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu
22-23 Kasım 2018 tarihlerinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü ve ANKOS Derneği işbirliği ile ulusal düzeyde “1. Sa…