iyiveri.net
Bilgi ve Belge Yönetimi nedir?
Bilgi ve Belge Yönetimi ya da kısaca BBY; Türkiye’de dört yıllık lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimi verilen bir bölümün adı olup aynı zamanda disiplinler arası akademik bir çalışma alanıdır. Bilg…