iyiveri.net
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü hangi üniversitelerde var?
Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Bölümleri ve Ana Bilim Dalları Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi BBY (Pasif) Akdeniz Üniversitesi BBY (Pasif) Ankara Üniversitesi BBY (Aktif) An…