iyiveri.net
Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü
Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ tarafından 2018′ in Mayıs ayında basılı olarak yayınlanan ‘’Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü’’ adlı kitapta bilgi …