iyiveri.net
Arşivcilik etik ilkeleri nelerdir?
Türk Arşivciler Derneği Mesleki Etik Kuralları Arşivcilik alanında yürütülen her türlü çalışmaları meslekî prensipler ve yasalar çerçevesinde yerine getirmek, Meslekî gelişmeleri takip etmek bu hus…