ixlos.org
Муҳаммад ибн Ҳанафия (1)
Муҳаммад ибн Али ибн Абу Толиб “Муҳаммад ибн Ҳанафиячалик Али разияллоҳу анҳудан кўп илм олган ва кўп фойдаланган бирон кишини билмайман” (Ибн Жунайд). Кунларнинг бирида Муҳаммад ибн Ҳанафия билан…