iwonapawlowska.pl
Składanie propozycji – trzeci etap
„Wypowiedz swoją propozycję i umilknij”, Gavin Kennedy Aby właściwie przygotować się do złożenia oferty, należy w pierwszym rzędzie podsumować propozycje złożone przez negocjatorów drugiej strony oraz poinformować ich o swoich. Podczas przygotowań do negocjacji warto określić swoje oczekiwania, a także rezultaty, które chciałbyś uzyskać, oraz zastanowić się nad oczekiwaniami pozostałych negocjatorów