ivo.nl
Kwaliteit van leven en middelengebruik in de forensische zorg
Achtergrond Middelengebruik in de forensische GGZ is een gevoelig onderwerp. Middelen gebruiken is niet toegestaan, maar veel patiënten verlangen wel naar middelen. Middelengebruik, het verlangen ernaar en het verbieden ervan heeft invloed op de kwaliteit van leven, zowel voor het individu als voor medepatiënten op de afdeling. Straffen heeft volgens behandelaren weinig zin en toestaan is