ivo.nl
Expertsessies zorg & maatschappelijke opvang
Achtergrond Het team Zorg & Maatschappelijke Opvang van de gemeente Rotterdam zet in 2019 in op verbetering van de maatschappelijke opvang. Binnen deze ontwikkeling heeft de gemeente behoefte aan kennis, inspiratie en handvatten voor inhoudelijk goed gefundeerde beleidsontwikkeling. Op het terrein van zorg en maatschappelijke opvang gebeurt veel: er verschijnen met grote regelmaat wetenschappelijke onderzoeken, grijze literatuur,