ivo.nl
Evaluatie en begeleiding van leernetwerken
Op deze pagina kunt u op de hoogte blijven van dit project. Achtergrond Wat zijn de generieke principes achter de leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag? En wat hebben de verschillende onderwijsprojecten in het kader van verward gedrag precies opgeleverd? Deze vragen staan onder meer centraal in de evaluatie die Platform31 en onderzoeksinstituut IVO samen