ivo.nl
Doen wat nodig is: hoe bevorder je dat?
Al twee maanden dwaalt het artikel 'Scharrelruimte’ helpt bij aanpak multiproblematiek van Binnenlands Bestuur door mijn hoofd. De strekking? Een ‘Health Impact Bond’ bezorgde de gemeente Den Haag naar schatting een besparing van 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten. Door ‘creatief meedenken’ werden problemen doorbroken en hebben 150 multiprobleemgezinnen weer toekomstperspectief.