ivo.nl
Blog: Gebrekkige transparantie ondermijnt vertrouwen
Begin 2018 geleden deden we onderzoek naar overlast rondom een ‘voorziening voor bijzondere doelgroepen’. Het ging om een voorziening voor beschermd wonen in Rotterdam. Al sinds de jaren negentig zijn in Rotterdamse woonwijken ‘moeilijke’ voorzieningen gevestigd voor daklozen, mensen met een drugsverslaving en (ex-)sekswerkers. Wethouders en hun ambtenaren zagen daarover al heel wat bewonersprotesten voorbijkomen